Időjárás

Látogatók

671122
Ma
Tegnap
Héten
Előző héten
Hónapban
Előző hónapban
Összesen
93
40
93
670320
6175
23230
671122

IP címed: 44.221.70.232
2024-05-26 23:52

Pályázat

Raposka Község Önkormányzata

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

falugondnok

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

8300 Raposka, Fő utca 51.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a falugondnoki szolgálatra vonatkozó egyéb jogszabályokban, továbbá Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálatról szóló 6/2014. (IV.30.) rendeletben foglaltak. A településen élők, alapvető szükségleteinek kielégítését segítő közszolgáltatásokhoz, alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, szállítása. Közreműködés a közösségi szociális információs szolgáltatásban. Igény esetén egészségügyi intézménybe szállítás, hivatalos ügyek intézésének segítése, közösségi programok szervezésében való részvétel, önkormányzati tulajdonú kisbusz vezetése és egyéb meghatározott feladatok.

Illetmények és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 általános, falu- és tanyagondnoki alapképzés megléte vagy a végzettség megszerzésének határidőn belüli vállalása
 • B kategóriás jogosítvány
 • gépjárművezetői tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet
 • életév betöltése

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyi/közelben lakó a pályázó
 • helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz
 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 • jogosítvány másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkérését igazoló posta feladóvevény másolata
 • nyilatkozat az előírt képesítés határidőn belüli megszerzésének vállalásáról
 • nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bolla Albert polgármester nyújt, a 30/677-9844-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Raposka Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/19/2019., valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 28.

 

Facebook