Időjárás

Látogatók

671132
Ma
Tegnap
Héten
Előző héten
Hónapban
Előző hónapban
Összesen
8
95
103
670320
6185
23230
671132

IP címed: 44.221.70.232
2024-05-27 00:16

Településrendezési eszközök 2021

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA, ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA, TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

 

Tervlapok:

SZT-1
SZT-2
Változások
TSZT
  Közlekedés:
  Átnézeti közlekedéshálózat
  Átnézeti közösségi közlekedés
  Belterületi átnézeti
  Külterületi átnézeti
  Mintakeresztszelvény 1
  Mintakeresztszelvény 2
  Mintakeresztszelvény 3
  Mintakeresztszelvény 4
  Mintakeresztszelvény5
  Közmű:
  Gázellátás
  Gázellátás2
  Vilamosenergia ellátás
  Vízellátás
  Vízellátás 2
  Vízelvezetés
  Vízelvezetés2
  Területrendezési tervvel való összhang
  Általános mezőgazdaági terület övezete
  Borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete
  Erdők övezete
  Európa kulturáis fővárosa Veszprém 2023 program érdekében együttműködő települések övezet
  Kertes mezőgazdasági terület övezet
  Kiváló szántó övezete
 

Magterület

  Országos gyümölcstermőhelyi kataszteri területek
 

Pufferterület

  Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
  Tájképvédelmi terület övezete
  Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületének övezete
  Veszprém megye várostérségeinek övezete
 

Világörökség várományos terület övezete

  Vízeróziónak kitett terület övezete
  Vízminőségvédelmi terület övezete

 

Facebook