Időjárás

Látogatók

688053
Ma
Tegnap
Héten
Előző héten
Hónapban
Előző hónapban
Összesen
74
63
453
687024
1604
14817
688053

IP címed: 44.213.60.33
2024-07-19 08:24

Testületi ülések 2023

December 20. letöltés
  Meghívó
1.

Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

2. Beszámoló a Raposka 63_2 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
3.

2024. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása.

4. Beszámoló a TKÖH 2023. évi tevékenységéről.
5.

Beszámoló az alapellátási intézet 2023. évi munkájáról

6.

2024. évi munkaterv elfogadása

Jegyzőkönyv
November 29. letöltés
  Meghívó
1.

Raposka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítása

2. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 13/2014. (X. 2.) önkormányzati rendelet módosítása és a közszolgáltató beszámolójának elfogadása
4. Beszámoló a helyi adókról
5. Raposka Község Helyi Választási Bizottsága tagjainak és póttagjainak megválasztása
Jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv közmeghallgatás
Jegyzőkönyv lakossági fórum
Október 30. letöltés
  Meghívó
1.

A 21-25803-1-002-00-11 MEKH kóddal rendelkező, 74. sorszámú Hegymagas, Raposka szennyvízelvezető és tisztító víziközmű rendszeren a VÁRA-ÉMI-2020-030 kódszámú elnyert pályázati támogatásból megvalósult rekonstrukció pénzügyi elszámolás szerinti költségeinek külön megállapodás alapján történő, 40 %-ban történő biztosítása

2. A falugondnoki szolgálat Szakmai programjának módosítása
3. A 2024/2025-ös tanévre vonatkozó, kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok tervezetének véleményezése
Jegyzőkönyv
Szeptember 25. letöltés
  Meghívó
1.

Raposka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2023. (11.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

2. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásról
Jegyzőkönyv
Augusztus 23. letöltés
  Meghívó
1.

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 6/2021. (V.26.) önkormányzati rendelet módosítása

2.

Az önkormányzat tulajdonában levő víziközmű-vagyonra vonatkozó 2024-2038. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek elfogadása

Jegyzőkönyv
Június 21. letöltés
  Meghívó
1.

Raposka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Jegyzőkönyv
Május 23. letöltés
  Meghívó
1.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása

2. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a költségvetési maradványának elfogadásáról szóló beszámoló megtárgyalása
3. A 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
4. A Tapolcai Rendőrkapitányság 2022, évi beszámolója Raposka Község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
5. A 2022. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása
Jegyzőkönyv
Március 29.. letöltés
  Meghívó
1.

A 21-25803-1-002-00-11 MEKH kóddal rendelkező, 74. sorszámú Hegymagas, Raposka szennyvízelvezető- és tisztító víziközmű rendszeren a VÁRA-ÉMI-2020-030 kódszámú elnyert pályázati támogatásból megvalósult rekonstrukció önerős költségeinek külön megállapodás alapján történő, 40 %-ban történő biztosítása

2. Döntés a Raposka Község Önkormányzata tulajdonában álló víziközmű-vagyon ingyenes állami tulajdonba adásáról
3. Döntés Raposka Község Önkormányzata tulajdonában levő ivóvízellátó víziközmű­rendszer fejlesztésének szükségességéről, valamint a vízellátó rendszerre újonnan történő rákötések engedélyezéséről
4. Raposka Község Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Jegyzőkönyv
Február 27. letöltés
  Meghívó
1.

Raposka Község Önkormányzata középtávú tervének, valamint a 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló önkormányzati rendeletének elfogadása

2. Raposka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendeletének módosítása
3. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
4. A Tapolcai Rendőrkapitányság kapitányságvezetői tisztségének betöltésére tett javaslat véleményezése
Jegyzőkönyv
Február 24. letöltés
  Meghívó
1.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadása

2. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása
Jegyzőkönyv
Facebook