Időjárás

Látogatók

625130
Ma
Tegnap
Héten
Előző héten
Hónapban
Előző hónapban
Összesen
93
192
285
624277
9827
13939
625130

IP címed: 44.192.20.240
2024-02-26 03:17

Testületi ülések 2021

December 21. letöltés
  Meghívó
1.

Raposka Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019. (V. 17.) önkormányzati rendeletének módosítása

2. A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
3. Az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről szóló rendelet elfogadása
4. A településkép védelméről szóló 4/2020. (lll.31.) önkormányzati rendelet módosítása
5. Döntés a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
6.

A temetőről és a temetkezésről szóló 15/2013. {Xl. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

7. Döntés a Raposka belterület 48/3; 48/4; 48/5 és 48/6. hrsz-ú ingatlanok hasznosításáról
8. Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás tapasztalatairól, valamint a 2022. évi közszolgáltatási díj mértékéről
9. Raposka Község Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadása
10. Raposka Község Önkormányzata Stratégiai ellenőrzési tervének elfogadása
11.

A 2022/2023-as tanévre vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése

12. Beszámoló a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről
13. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 2021. évi munkájáról
14. Raposka Község Önkormányzata Képviselő - testülete 2022. évi munkatervének elfogadása
15. Döntés a Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett MFP-ÖTIK/2021 kódszámú 3283682875 projekt azonosító számú „Önkormányzati ingatlanok fejlesztése- 2021" című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
Jegyzőkönyv
November 29. letöltés
  Meghívó
1.

Raposka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (11.18.) önkormányzati rendeletének módosítása

2. Döntés a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
3. Tájékoztató a helyi adókról
4. A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv / lakossági fórum
Jegyzőkönyv / közmeghallgatás
Október 28. letöltés
  Meghívó
1.

Döntés a Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása című projekt közbeszerzési eljárásának lebonyolításáról, valamint a pályázati támogatások átcsoportosításáról

2. Döntés a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozathoz történő csatlakozásról
3. Döntés a polgármester jutalmazásáról
4. Települési Értéktár létrehozása és gondozása
Jegyzőkönyv
Szeptember 20. letöltés
  Meghívó
1.

Fogászati alapellátás biztosítása Raposka felnőttkorú lakossága számára

2. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásról
3. Raposka Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése
4. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
Jegyzőkönyv
Augusztus 30. letöltés
  Meghívó
1.

Raposka 2021. évi kv.módosítás előterjesztése augusztus + mellékletek

2. Raposka 2022-2036 Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása előterjesztés módosított
2_2.74. 21-25803-1-002-00-11.zip
2_1.27. 11-03948-1-002-00-13.zip
Jegyzőkönyv
Június 30. letöltés
1. Meghívó
2.

Fogászati alapellátás biztosítása Raposka felnőttkorú lakossága számára

3. Jegyzőkönyv
Május 28. letöltés
1. Raposka 2020. évi zárszámadás
2.

2020. évi belső ellenőrzésről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása

3. KIVONAT Raposka 2021.05.28. nyilvános 15
4.

Rendelet Raposka 8-2021.(V.28.) Zárszámadás

Május 26. letöltés
1. Döntés a pénzbeli és természetben nyújtott szoc ellátásokról
2.

Döntés a falugondnoki szolgálatról szóló rendelet elfogadásáról

3. Rendelet Raposka 6-2021.(V.26.) Pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
4.

Rendelet Raposka 7-2021.(V.26.) Falugondnoki szolgáltatásról

Május 17. letöltés
1. Raposka Településfejlesztési Koncepciójának elfogadása
2.

Raposka településszerkezeti terv elfogadása

3. Raposka Helyi Építési Szabályzatának elfogadása
4.

Állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele

5. 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
6.

KIVONAT Raposka 2021.05.17. nyilvános 10-13.

7. Rendelet Raposka 5-2021.(V.18.) Helyi Építési Szabályzatról
Február 23. letöltés
1. 1_Raposka 2020. évi ktgvetés módosítása.pdf
2.

2_Közös Hivatal 2020. évi ktgvetés módosítás.pdf

3. 3_Raposka 2021. évi közbeszerzési terv.pdf
4.

Rendelet 4-2021.(II.25.) 2020. évi ktgvetés módosításáról.pdf

5. KIVONAT Raposka 2021.02.23. nyilvános 6-7.pdf
Február 17. letöltés
1. 1_2021. évi kv Raposka.pdf
2.

2_Döntés települési támogatásokról szóló rendelet módosítása.pdf

3. 3_TKÖH 2021. évi költségvetése.pdf
4.

Rendelet Raposka 2-2021.(II.18.) 2021. évi költségvetésről.pdf

5. Rendelet Raposka 3-2021.(II.18.) Települési támogatásokról szóló rendelet módosítása.pdf
6.

KIVONAT Raposka 2021.02.17. nyilvános 4-5.pdf

Facebook