Időjárás

Látogatók

674453
Ma
Tegnap
Héten
Előző héten
Hónapban
Előző hónapban
Összesen
206
129
450
672923
2821
6685
674453

IP címed: 44.211.26.178
2024-06-18 13:54

Testületi ülések 2022

December 15. letöltés
  Meghívó
1.

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 8/2017. (VIII. 14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

2. Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott Raposka 63/2 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
3. A temetőről és a temetkezésről szóló 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
4. Raposka Község Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadása
5.

A 2023/2024-es tanévre vonatkozó, kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok tervezetének véleményezése

6. Beszámoló a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról
7. Raposka Község Önkormányzata Képviselő - testülete 2023. évi munkatervének elfogadása
8. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 2022. évi munkájáról
Jegyzőkönyv
November 28. letöltés
  Meghívó
1.

Raposka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendeletének módosítása

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 13/2014. (X. 2.) önkormányzati rendelet módosítása és a közszolgáltató beszámolójának elfogadása
3. Beszámoló a helyi adókról
4. Beszámoló a Raposkai Települési Értéktár Bizottság 2022. évben végzett munkájáról
Jegyzőkönyv /nyilvános/
Jegyzőkönyv /lakossági fórum/
Jegyzőkönyv /közmeghallgatás/
Október 26. letöltés
  Meghívó
1.

Raposka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (111.2.) önkormányzati rendeletének módosítása

2. Döntés a 48/6 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről
3. A falugondnoki szolgálat szakmai programjának módosítása
Jegyzőkönyv
Szeptember 19. letöltés
  Meghívó
1.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló határozatának módosítása

2. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-vagyon ingyenes állami tulajdonba adását eredményező Integrációs Programban való részvételről
3. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2023. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásról
4. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok előzetes véleményezése
Jegyzőkönyv
Augusztus 17. letöltés
  Meghívó
1.

Döntés a 48/4 hrsz-ú és a 48/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok értékesítéséről

2. Az önkormányzat tulajdonában levő víziközmű-vagyonra vonatkozó 2023-2037. évek Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása
Jegyzőkönyv
Július 11. letöltés
  Meghívó
1.

Alpolgármester megválasztása

2. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
3. Az önkormányzat tulajdonában levő víziközmű vagyon vagyonértékelésére vonatkozó együttműködési megállapodás megkötése a Bakonykarszt Zrt-vel
Jegyzőkönyv
Június 27. letöltés
  Meghívó
1.

Raposka község 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (111.2.) önkormányzati rendeletének módosítása

2. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló határozatának módosítása
3. Döntés a Tapolca 3. számú fogorvosi körzet alapellátásai feladatait vállaló fogszakorvossal kötendő megbízási szerződés jóváhagyásáról
Jegyzőkönyv
Június 15. letöltés
  Meghívó
1.

Döntés a Raposka belterület 48/3; 48/4; 48/5 és 48/6 hrsz-ú ingatlanok hasznosításáról, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. Döntés a Raposka ivóvízellátó víziközmű-rendszerhez történő utólagos csatlakozás engedélyezéséről, valamint az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. Tájékoztatás a képviselői mandátumról és alpolgármesteri tisztségről való lemondásról
Jegyzőkönyv
Május 30. letöltés
  Meghívó
1.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása

2. A 2021. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása
3. A 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
4. A Tapolca 3. számú fogorvosi körzetet érintő praxisengedély megszerzéséhez szükséges előszerződés jóváhagyása
5. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és a költségvetési maradványának elfogadásáról szóló beszámoló megtárgyalása
Jegyzőkönyv
Április 11. letöltés
  Meghívó
1.

Döntés a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány támogatásáról

Jegyzőkönyv
Március 28. letöltés
  Meghívó
1.

Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

2. Raposka Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Jegyzőkönyv
Február 28. letöltés
  Meghívó
1.

Raposka Község Önkormányzata középtávú tervének, valamint a 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló önkormányzati rendeletének elfogadása

2. Raposka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosítása
3. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 6/2021. (V.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Jegyzőkönyv
február 18. (közös) letöltés
  Meghívó
1.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadása

2.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása

Jegyzőkönyv
Január 24. letöltés
  Meghívó
1.

Döntés a Tapolca 3. számú fogorvosi körzet feladatellátásához szükséges forrás biztosításáról

2. A polgármester tiszteletdíjának megállapítása
3. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
4. Döntés az EFOP-1.5.2-16-2017-00012 azonosító számú, ,,Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén" című pályázat keretében elszámolható költség - falubusz üzemanyag fogyasztása - feltételeiről
Jegyzőkönyv
Facebook