RAPOSKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
8300 Raposka, Fő u. 51.


Ügyiratszám: 19/3-17/2013. 

M E G H Í V Ó

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 30-án (kedd) 8.30 

órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom. 

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 53. sz. hivatali helyisége

(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

NAPIREND

1) Döntés a "szabadtéri rendezvénytér kialakítása" című projekt megvalósítására

készített LEADER pályázatról


Előterjesztő: Bolla Albert polgármester 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm. 

Tapolca, 2013. július 29.

Bolla Albert 

polgármester