11/2019 (X.08.) Raposka Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról
10/2019 (VII.11.) a helyi adókról
9/2019 (VII.10.) kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról
8/2019 (V.17.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről
7/2019 (V.17.) Raposka Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
6/2019 (V.17.) a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról és költségvetési maradványának elfogadásáról
5/2019 (III.28.) a települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
4/2019 (III.13.) Raposka község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 12/2005. (XII.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
3/2019. (II.22.) az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről 
2/2019. (II.22) Raposka Község 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokrólszóló 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
1/2019. (II.22.) Raposka Község 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról