Meghivó 2014.05.21.


RAPOSKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
8300 Raposka, Fő u. 51.

Ügyiratszám: 19/11-15/2014.     

M E G H Í V Ó

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 21-én (szerda) 14.30 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:    Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterem
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 
NAPIREND

1)    A 058/60 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésének elfogadása
Előterjesztő: Bolla Albert polgármester    

2)    I. A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet alapító okiratának módosítása
II. A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

3)    Raposka Község Önkormányzata kiválása a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásból
Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

4)    A Hegymagas – Raposka Beruházó Víziközmű Társulat hiteltartozás átvétele tárgyában elfogadott határozat kiegészítése
Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2014. május 20.

Bolla Albert
polgármester

Módosítás: (2014. augusztus 27. szerda, 17:40)