Meghívó 2016.12.20.

RAPOSKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8300 Raposka, Fő u. 51.

Ügyiratszám: 19/6-40/2016.

M E G H Í V Ó

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. december 20-án (kedd) 17.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Kultúrház

(8300 Raposka, Fő u. 51.)

NAPIREND

1) Döntés Raposka településrendezési eszközeinek egyszerűsített eljárás keretében történő módosítása során beérkezett véleményekről

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

2) Raposka Község Önkormányzata Képviselő – testülete 2017. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

3) Beszámoló a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Ughy Jenőné jegyző

4) Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

5) Raposka Község Önkormányzatánál 2016. évben végzett belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretben tárgyalja:

1) Iskoláztatási támogatás megállapítása iránti kérelem elbírálása

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

2) Iskoláztatási támogatás megállapítása iránti kérelem elbírálása

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

3) Iskoláztatási támogatás megállapítása iránti kérelem elbírálása

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

4) Iskoláztatási támogatás megállapítása iránti kérelem elbírálása

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

5) Iskoláztatási támogatás megállapítása iránti kérelem elbírálása

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2016. december 15.

Bolla Albert

polgármester

Módosítás: (2017. január 20. péntek, 10:01)