Meghívó 2016.11.28.

RAPOSKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8300 Raposka, Fő u. 51.

 

Ügyiratszám: 19/6-35/2016.

M E G H Í V Ó

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. november 28-án (hétfő) 16.30 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Kultúrház

(8300 Raposka, Fő u. 51.)

NAPIREND

1) Raposka Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

2) Az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

3) A 075/22 és 075/23 hrsz-ú ingatlanok értékesítése és az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

4) A települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

5) A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról, és az adományozás szabályairól szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

6) Tájékoztató a helyi adókról

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

7) A temetőről és a temetkezésről szóló 15/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

8) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás 2017. évi díjának és a Közszolgáltató tájékoztatásának elfogadása

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

9) Egyes egészségügyi körzetek kialakításával kapcsolatos megállapodások jóváhagyása

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

10) Ajándékozási szerződés jóváhagyása

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

11) Közérdekű kötelezettségvállalás szervezése

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

12) Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

13) Beszámoló a falugondnoki tevékenységről

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

14) Raposka Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

- Jegyzőkönyvek

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretben tárgyalja:

1) Iskoláztatási támogatás megállapítása iránti kérelem elbírálása

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

2) Iskoláztatási támogatás megállapítása iránti kérelem elbírálása

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2016. november 23.

Bolla Albert sk.

polgármester

 

Módosítás: (2017. április 02. vasárnap, 13:58)