Meghívó 2013.04.29.

RAPOSKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
8300 Raposka, Fő u. 51.


Ügyiratszám: 19/3-5/2013.

M E G H Í V Ó

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29. (hétfő) 17.00
órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.
Az ülés helye: Kultúrház
(8300 Raposka, Fő u. 51. )

NAPIREND

1) A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása, továbbá a
pénzmaradvány-elszámolás elfogadása

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

2) Beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány
elszámolásáról a közös fenntartású intézmények esetében

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

3) Raposka Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

4) Raposka Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/
2011. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

5) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló rendelet
megalkotása

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

6) Helyi adókról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

7) A talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

8) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

9) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2013. április 24.
Bolla Albert sk.
polgármester

 

Módosítás: (2013. szeptember 29. vasárnap, 19:03)