RAPOSKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
8300 Raposka, Fő u. 51.Ügyiratszám: 19/3-22/2013.     

M E G H Í V Ó


Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. szeptember 23-án (hétfő) 17.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:    Kultúrház  (8300 Raposka, Fő u. 51. ) 

NAPIREND

1)    A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Bolla Albert polgármester    

2)    Raposka Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról szóló beszámolója
Előterjesztő: Bolla Albert polgármester  

3)    Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal és a Gyulakeszi Óvoda között
Előterjesztő: Bolla Albert polgármester 

4)    Raposka község Helyi Építési Szabályzata egyes rendelkezéseinek értelmezése és pontosítása
Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

5)    Raposka Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

6)    Közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó ajánlatok megtárgyalása
Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

7)    A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentéshez kapcsolódó pályázatának benyújtása
Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

8)    Közútkezelői nyilatkozat a ravatalozó építési engedély hatályának meghosszabbítása ügyében
Előterjesztő: Bolla Albert polgármester


VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK


A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.


Tapolca, 2013. szeptember 13.


Bolla Albert
polgármester