Meghivo 2017.02.22.

RAPOSKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8300 Raposka, Fő u. 51.

 

Ügyiratszám: 19/5-4/2017.

M E G H Í V Ó

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 22-én (szerda) 17.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Kultúrház

(8300 Raposka, Fő u. 51.)

NAPIREND

1) Raposka Község Önkormányzata középtávú tervének, valamint a 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

2) Raposka Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

3) Raposka Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

4) A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 12/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

5) A Raposka, Fő u. 25. sz. alatti, 93. hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat megtárgyalása

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

6) Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

- Jegyzőkönyv

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretben tárgyalja:

1) Gyermek születéséhez kapcsolódó települési támogatás megállapítása iránti kérelem elbírálása

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

2) Települési iskoláztatási támogatás megállapítása iránti kérelem elbírálása

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

3) Elhunyt temettetési költségeihez kapcsolódó települési támogatás megállapítása iránti kérelem elbírálása

Előterjesztő: Bolla Albert polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2017. február 15.

Bolla Albert

polgármester

 

Módosítás: (2017. április 02. vasárnap, 09:09)